تبلیغات هدفمند واتساپ

هدفمندترین نوع تبلیغ در ایران

چرا تبلیغات در واتساپ؟

پخش ویدیو

با کمک تیم تخصصی دیدو

در واتساپ دیده شوید

تولید محتوا اینستاگرام

تولید محتوا

ایجاد محتوایی جذاب در اتاق فکر دیدو

اینفونسر مارکتینگ - دیدو

ارسال بر اساس منطقه

ارسال پیامی هدفمند به منطقه مورد نظر شما(استان - شهر - منطقه)

تولید موشن گرافیک - دیدو

ارسال بر اساس جنسیت و سن

پیام خود را هدفمندتر کنید

افزایش تعداد فالور - دیدو

گزارش دهی بعد از انجام کار

لیستی از شماره هایی که به آنها پیام ارسال شده است را دریافت خواهید کرد

مدیریت اینستاگرام دیدو

ارسال بر اساس اصناف

می توانید به صنف خاصی که مشتری شما هستند پیام خود را ارسال کنید

تقویم محتوایی دیدو

تقویم زمانی

پیام شما می تواند دقیقا در زمان پیشنهادی شما ارسال شود

بسته دو هزارتایی ارسال

قیمت: 2 میلیون تومان

بسته چهارهزارتایی ارسال

قیمت: 3 میلیون و 900 هزار  تومان

بسته شش هزارتایی ارسال

قیمت: 5 میلیون و 600 هزار تومان